ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

 

Даний Договір є публічним, відповідно до ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, та його умови є однакові для усіх Користувачів, беззастережне прийняття умов якого вважаються акцептуванням цієї оферти Користувачем, для чого Компанія публікує цей Договір.

Сторони:

Компанія: Товариство з обмеженою відповідальністю «НАСДАК ГРУП УКРАЇНА»в особі директора Баканьової А.Г., який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та

Користувач: Фізична особа, що діє від свого імені чи від імені юридичної особи, що здійснила реєстрацію на Сайті, з другої сторони, в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона" уклали цей Договір про наступне:

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Публічна оферта – пропозиція Компанії, адресована будь-якій фізичній особі відповідно до статті 641 Цивільного кодексу України, укласти з нею договір, що міститься в публічній оферті.

Акцепт – надання Користувачами повної і безумовної відповіді Компанії на її пропозицію укласти Договір на умовах, визначених публічною офертою, шляхом оформлення (підписання) заяви-приєднання до Договору та/або оплати замовлених Послуг, що свідчить про прийняття ним публічної оферти. Користувач — фізична особа, що уклала з Компанією Договір.

Сайт - сукупність інтегрованих програмно - апаратних та технічних засобів, а також інформації, призначеної для публікації в мережі Інтернет і відображається в певній текстовій, графічній або звукових формах.

Користувач - фізична особа , яка отримує доступ до інформації, розміщеної на Сайті.

Сервіси сайту - функціональні можливості сайту, призначені для використання Користувачами.

Інтернет - сторінка ( HTML - сторінка ) - сторінка Сайту, сукупність інтегрованих програмно - апаратним способом інформаційних матеріалів, включаючи текстові, графічні, призначені для публікації даних в мережі Інтернет в якості складової частини Сайту.

Обліковий запис - аутентифікаційні і особисті дані Користувача, збережені на серверах сайту.

Контент Сайту - результати інтелектуальної діяльності і прирівняні до них засоби індивідуалізації, що розміщуються на Сайті.

Особиста сторінка - інтернет сторінка, створена за допомогою програмних можливостей Сайту в результаті отримання користувачем облікового запису, що містить Особисті дані Користувачів.

Особисті дані - достовірна, повна і актуальна інформація, що дозволяє провести процедуру авторизації організатора, добровільно і безоплатно розміщується Користувачем на Особистій сторінці. Дана інформація надається користувачем або організатором під час процедури реєстрації на Сайті, може містити ім'я Користувача, логін користувача, адресу електронної пошти та інші відомості, які користувач визнає за необхідне повідомити про себе. Зберігання особистих даних здійснюється виключно з метою забезпечення можливості проведення авторизації на Сайті.

Реєстрація (Користувача) - встановлена ​​Адміністрацією Сайту процедура і результат внесення Адміністрацією Сайту в базу зареєстрованих користувачів персональних даних та / або іншої запропонованої інформації про користувача, вироблена з метою ідентифікації користувача в якості користувача Послуг. У процесі реєстрації користувачеві пропонується заповнити анкету , в якій останній вказує аутентифікаційні і персональні дані , на підставі яких Адміністрація надає користувачеві доступ до Персональної сторінки користувача на сайті , і згодом доступ до конкретних Послуг та / або Заходам. За результатами реєстрації створюється обліковий запис користувача на Сайті і Користувачеві виділяється унікальний номер (ідентифікатор ) Особового рахунку.

Авторизація - процес аналізу програмної частиною Сайту введених Користувачем аутентифікаційних даних, за результатами якого визначається наявність права доступу до можливостей Сайту і Особистої сторінки.

Аутентифікаційні дані - унікальний ідентифікатор Користувача, який використовується для доступу до Особистої сторінки. До аутентифікаційних даних відносяться логін Користувача, пароль, адреса електронної пошти.

Несанкціонований доступ - використання аутентифікаційних даних користувача третьою особою.

Банк – українська фінансова установа, яка здійснила емісію банківських карт на території України відповідно до діючого законодавства України і на підставі договорів з клієнтами.

Банківська картка - розрахункова або кредитна карта, емітентом якої є фінансова установа, що є інструментом безготівкових розрахунків, призначена для здійснення Користувачем (клієнтом Банку) операцій з грошовими коштами, що знаходяться у Банку на Банківських рахунках , або з грошовими коштами , наданими Банком в кредит своєму клієнтові відповідно до діючого законодавства України, а також договором банківського рахунку , або в межах встановленого ліміту , відповідно до умов кредитного договору між Банком та Користувачем , за умови , що така розрахункова або кредитна карта може бути використана Користувачем для оплати он-лайн консультації експерта.

Власник картки - фізична особа, що використовує банківську карту на підставі договору з банком - емітентом, або фізична особа - уповноважений представник клієнта банку – емітента.

Адміністрація - уповноважені особи Компанії, які керують та встановлюють порядок використання цього Сайту, а також контролюють виконання Користувачами цього Договору.

Компанія - юридична особа ТОВ «НАСДАК ГРУП УРАЇНА» , що є правовласником Сайту.

Правила - умови використання Сайту, викладені в цьому Договорі.

Акцепт оферти - повне і беззастережне прийняття оферти шляхом здійснення дій по реєстрації на Сайті.

Інші терміни, які використовуються в цьому Договорі, визначаються відповідно до тлумаченням, сформованим в мережі Інтернет, звичаєм ділового обороту і чинного законодавства України.

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Цей Договір є офіційною публічною пропозицією (далі - Оферта ) товариства з обмеженою відповідальністю «НАСДАК ГРУП УКРАЇНА», що має назву надалі «Компанія», в особі директора Баканьової А.Г., та містить всі істотні умови надання Компанією послуг у наступній сфері:

- консультування з питань придбання будь-яких транспортних засобів марки «ТЕСЛА»; попередній заказ транспортних засобів;

Відповідні строки та порядок поставки транспортних засобів зазначаються в окремих договорах поставки.

- консультування з питань придбання та поставки транспортних засобів, які були у вжитку, нових транспортних засобів;

- консультування з питань придбання транспортних засобів у розстрочку строком до 5 років (від компанії ТОВ "НАСДАК ГРУП УКРАЇНА");

- гарантійне обслуговування (мобільні СТО, які діють на території всієї України) транспортних засобів, які були придбані через ТОВ "НАСДАК ГРУП УКРАЇНА";

- консультування з питань придбання запчастин для транспортних засобів;

- консультування з питань придбання сонячних батарей;

- консультування з питань придбання сонячних панелей;

- продаж інших товарів тощо;

- консультування з питань купівлі-продажу цінних паперів якими володіє Компанія «ТЕСЛА МОТОРС ИНКОРПОРЕЙТЕД», а також цінних паперів та фінансових інструментів американського фондового ринку Nasdaq;

1.2. Факт реєстрації Користувача або Організатора на сайті, є повним і беззастережним акцептом (прийняттям) умов даної Оферти.

1.3. Компанія діє від свого імені і за свій рахунок.

1.4. Компанія має право приймати грошові кошти від користувачів за контент, створений самостійно Компанією і розміщений на Сайті Адміністрацією Сайту і належить Компанії на підставі виняткових авторських прав, договору, укладеного з автором контенту, або угоди з автором.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Компанія в порядку і на умовах, передбачених цією офертою, надає Користувачам можливість використання Сайту, а Користувач Організатор зобов'язується використовувати Сайт відповідно до умов оферти.

2.2. Вартість послуг, а також вартість товару опублікованих на сайті, інші істотні обставини публікуються на Сайті http://tesla-group.com.ua/ в режимі реального часу

3. РЕЄСТРАЦІЯ КОРИСТУВАЧА НА САЙТІ

3.1. Надання Користувачеві Послуги можливе за умови створення їм на Сайті відповідного облікового запису (проходженні процедури реєстрації). Обліковий запис (реєстраційний аккаунт) повинен містити нікнейм (вигадане ім'я) або справжнє ім'я Користувача, адресу його електронної пошти і пароль.

3.2. Реєстрація користувача на Сайті є безкоштовною і добровільною.

3.3. Користувач зобов'язаний повністю ознайомитися з умовами цього Договору до моменту реєстрації на Сайті. Реєстрація Користувача на Сайті означає повне і беззастережне прийняття Користувачем умов цього Договору, а саме акцептом цієї оферти відповідно до статті 638 ЦК України.

3.4. Реєстрація облікового запису здійснюється шляхом заповнення реєстраційної форми. У реєстраційній формі необхідно вказувати нікнейм або справжнє ім'я, діючу адресу електронної пошти, пароль. Після заповнення цієї форми на вказану адресу електронної пошти від Компанії прийде лист, що містить посилання, перейшовши по якій Користувач підтвердить реєстрацію. Дані дії є обов'язковими для реєстрації. Також Користувач має право зареєструватися за допомогою вказівки на свій аккаунт в одній з «соціальних мереж», порядок зазначений на Сайті.

3.5. Після успішної реєстрації Користувача на Сайті Компанія приймає на себе права та обов'язки перед Користувачем, зазначені в цьому Договорі. Зазначені Користувачем ім'я (нікнейм) і пароль є необхідною і достатньою інформацією для доступу Користувача на персональну сторінку останнього на Сайті.

3.6. Користувач не має права передавати свої ім'я (нікнейм) і пароль третім особам і несе повну відповідальність за їх збереження, самостійно вибираючи спосіб зберігання. Якщо Користувачем не доведене зворотнє, будь-які дії, вчинені з використанням його імені (нікнейма) і пароля, вважаються виконані відповідним Користувачем.

3.7. Користувач несе відповідальність за конфіденційність пароля. При встановленні Користувачем фактів несанкціонованого доступу до свого облікового запису, він зобов'язується в найкоротший термін повідомити про цю обставину Компанію.

3.8. У разі, якщо Користувачу необхідний підписаний Компанією друкований екземпляр Договору, Користувач роздруковує в двох примірниках наданий Компанією за додатковим запитом письмовий варіант Договору, попередньо внісши в текст реквізити Користувача (для фізичних осіб - П.І.Б., паспортні дані та адресу реєстрації, контактну інформацію, адресу електронної пошти і логін; для юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців - облікові реквізити, юридичну та фактичну адреса, банківські реквізити, контактну інформацію, адресу електронної пошти і логін), підписує обидва примірники, при цьому номер Договору присвоюється Компанією і збігається з номером Особового рахунку Користувача, місцем укладення Договору є місце знаходження Компанії - місто Київ, а датою Договору є дата здійснення акцепту, і направляє обидва примірники поштою цінним листом на поштову адресу Користувача або передає їх через призначеного представника Користувача за його фактичною адресою (за умови додаткового погодження часу прибуття представника Користувача з Компанією). Отримавши підписаний Користувачем Договір, Компанія підписує і оформляє його зі своєї сторони і повертає Користувачеві один екземпляр поштою (або передає особисто в руки за адресою місцезнаходження Користувача). При передачі поштою екземпляр Користувача буде спрямований на поштову адресу, вказану в Договорі. Відповідно до умов Оферти, текст її є змінним документом, діюча редакція якого представлена ​​на Сайті Компанії.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1.Права Користувача:

4.1.1. Користувач має право використовувати Сайт Компанії, для цілей зазначених у пункті 1.1. даного Договору.

4.1.2. Користувач має право на отримання якісних послуг від Компанії.

4.1.2. Користувач має право використовувати Сайт іншим способом, передбаченим Компанією.

4.2.Обов’язки Користувача:

4.2.1. Користувач зобов'язаний надавати достовірну інформацію про себе в процесі створення облікового запису (реєстрації) на Сайті.

4.2.2. Користувач зобов'язується не відтворювати, не повторювати, не копіювати, не продавати, а також не використовувати в будь-яких цілях інформацію і матеріали, що стали йому доступними на Сайті в зв'язку з наданням Компанією Послуги, за винятком їх особистого використання.

4.2.3. Користувач зобов'язаний підтримувати в справному технічному стані власне обладнання і канали зв'язку, що забезпечують йому доступ до Сайту, входити на Сайт під своїм аккаунтом одночасно тільки з одного персонального комп'ютера. Компанія не несе відповідальності за ненадання послуги з причин, не залежних від Компанії.

4.2.4.Користувач зобов'язується знайомитися з актуальною версією Договору при кожному відвідуванні сайту до моменту користування Сайтом.

4.2.5. Користувач після верифікації своєї особи, самостійно зобов'язується оплатити в повному обсязі послуги надані Компанією.

4.3. Користувач при використанні Сайту не має права:

4.3.1.Розміщувати на Сайті та/або направляти куди-небудь через/за допомогою Сайту (завантажувати, зберігати, публікувати, поширювати, надавати доступ або іншим чином використовувати будь-яку інформацію, включаючи посилання на неї) будь-які матеріали наступного характеру:

- які порушують діюче законодавство України, міжнародного права або права зарубіжних країн, що містять погрози, наклеп або образу, що дискредитують інших осіб, що порушують права громадян на приватне життя або публічний порядок, що носять характер непристойності, що містять нецензурну лексику, порнографічні зображення і тексти або сцени сексуального характеру, насильства, як за участю неповнолітніх так і без, що містять сцени нелюдського поводження з тваринами, що містять опис засобів і способів суїциду, будь-яке підбурювання до його здійснення або до вчинення дій, що становлять загрозу життю і (або) здоров'ю, в тому числі до заподіяння шкоди своєму здоров'ю;

- порушують в тій чи іншій мірі честь і гідність та ділову репутацію, права та охоронювані законом інтереси інших осіб, в тому числі права неповнолітніх;

- сприяють або містять заклики до розпалювання релігійної, расової або міжнаціональної (етнічної) ворожнечі, містять спроби розпалювання ворожнечі або заклики до насильства, пропагують фашизм чи ідеологію расової переваги, інші соціальні патології;

- містять екстремістські матеріали, що пропагують злочинну діяльність або містять поради, інструкції або керівництва по здійсненню злочинних дій;

- містять інформацію обмеженого доступу, включаючи, але не обмежуючись, державною та комерційною таємницею, інформацією про приватне життя третіх осіб;

- містять рекламу або описують привабливість вживання наркотичних речовин, в тому числі «цифрових наркотиків» (звукових файлів, що впливають на мозок людини за рахунок «бінауральних ритмів»), інформацію про поширення наркотиків, рецепти їх виготовлення і поради по вживанню;

- які носять шахрайський характер;

- інші матеріали, негативна інформація яких здатна завдати шкоди здоров'ю і (або) розвитку дітей;

- інші матеріали, які спонукають інших осіб на протиправну поведінку, яке тягне за собою кримінальну, адміністративну, цивільно-правову та іншу відповідальність або яким-небудь чином порушує положення діючого законодавства України. Будь-які дії Користувача, які, на думку Компанії, обмежують або перешкоджають здійсненню прав іншого Користувача, не допускаються.

4.3.2. Розміщувати на Сайті і не направляти через/за допомогою Сайту матеріали, які є рекламою будь-яких товарів або послуг, без отримання попередньої прямої згоди Компанії.

4.3.3. Завантажувати, розміщувати або іншим чином використовувати на Сайті будь-які матеріали, що охороняються законодавством України про інтелектуальну власність, про персональні дані та інші охоронювані законодавством матеріали без отримання вираженого дозволу власника прав на об'єкт, що охороняється. При цьому відповідальність доведення того, що розміщення на Сайті Користувачем матеріалів не порушує авторські, суміжні та інші права третіх осіб на розміщувані матеріали, лежить на Користувачі.

4.3.4. Реєструватися від імені або замість іншої особи.

4.3.5. Вводити в оману щодо своєї особи, використовуючи логін і пароль іншого зареєстрованого Користувача.

4.3.6. Спотворювати відомості про себе.

4.3.7. Будь-яким способом, в тому числі, але не обмежуючись, шляхом обману, зловживання довірою, злому, намагатися отримати доступ до логіну та паролю іншого Користувача.

4.3.8. Здійснювати незаконний збір та обробку персональних даних інших осіб.

4.3.9. Розміщувати будь-яку іншу інформацію, яка, на думку Компанії, є небажаною, не відповідає цілям створення Сайту, обмежує інтереси інших осіб або з інших причин є небажаною для розміщення на Сайті.

4.3.10.Використовувати роботів, програм-павуків, програм- скраперів та інші автоматичні засоби доступу на Сайт без письмового дозволу Компанії.

4.3.11.Здійснювати дії, які несуть або можуть нести невиправдану або непропорційно велике навантаження на інфраструктуру Сайту.

4.3.12. Копіювати,відтворювати, змінювати, створювати похідні роботи, поширювати або публічно відтворювати будь-який Контент, представлений на Сайті, програмований код, який є частиною Сайту або сервісів, пропонованих на Сайті без попередньої письмової згоди Компанії і відповідної третьої сторони в установленому порядку.

4.3.13.Втручатися (намагатися втрутитися) в роботу Сайту або будь-які дії, вироблені на Сайті способами, прямо не передбачені цією офертою.

4.3.14. Обходити заходи, які Компанія може використовувати для запобігання або обмеження доступу до Сайту або будь-яким підрозділам Сайту, включаючи пристрої, які запобігають або обмежують використання або копіювання будь-якого матеріалу або накладають обмеження на використання Сайту або утримується на ньому матеріалу.

4.3.15. Поширювати спам, повідомлення, що містять прохання переслати дане повідомлення іншим користувачам та/ або іншу небажану інформацію.

4.3.16. Намагатися втрутитися або ставити під загрозу цілісність Сайту або безпеку, декодувати будь-яку передачу від/до сервера, який обслуговує Сайт.

4.3.17. Завантажувати невірні дані, віруси або інші шкідливі програми на Сайт або через нього.

4.3.18. Збирати і зберігати персональні дані третіх осіб, включаючи назву облікового запису за допомогою технологій або засобів, відмінних від тих, які надані або офіційно дозволені розробниками Сайту.

4.3.19. Формувати (висловлювати) попит і/або пропозицію, а так само досягати угоду про виконання робіт, результатом яких стане або в процесі виконання яких буде використовуватися контент, який є незаконним, шкідливим, наклепницьким, ображає моральність, демонструє (або є пропагандою) насильства і жорстокості, порушує права інтелектуальної власності, пропагує ненависть і/або дискримінацію людей за расовою, етнічною, статевою, релігійною, соціальною ознаками, містить образи на адресу будь-яких осіб чи організацій, містить елементи (або є пропагандою) порнографії, дитячої еротики, являє собою рекламу (або є пропагандою) послуг сексуального характеру (в тому числі під виглядом інших послуг), роз'яснює порядок виготовлення, застосування чи іншого використання наркотичних речовин або їх аналогів, вибухових речовин або іншої зброї.

4.3.20. Порушувати права третіх осіб.

4.3.21.Видавати себе за іншу людину або представника організації і/або співтовариства без достатніх на те прав, у тому числі за співробітників Компанії, за власника сайту, а також застосовувати будь-які інші форми і способи незаконного представництва інших осіб в мережі Інтернет, а також вводити користувачів або компанію в оману щодо властивостей і характеристик будь-яких суб'єктів або об'єктів.

4.3.22. Іншим чином порушувати норми діючого законодавства України.

4.3.23.Користувач несе відповідальність за будь-яку інформацію, яку розміщує на Сайті, повідомляє іншим користувачам, а також за будь-які взаємодії з іншими користувачами, які здійснюються на свій ризик.

4.4. У разі незгоди Користувача з цим Договором або його оновленнями, Користувач зобов'язаний відмовитися від використання Сайту, проінформувавши про це Компанію.

4.4.5. Користувач користується всіма правами споживача відповідно до діючого законодавства України, що регулює дані відносини стосовно надання послуг.

4.4.6. Всі претензії щодо якості наданої послуги повинні направлятися Користувачем на адресу Компанії по електронній пошті:office@tesla-group.com.uaу вигляді відсканованої копії, з обов'язковою наступною відправкою оригіналу на поштову адресу Компанії, вказаною в цьому Договорі. Термін розгляду претензії Користувача Компанією складає 10 (десять) робочих днів з моменту надходження претензії на адресу Компанії, після закінчення якого Виконавцем приймається одне з таких рішень:

- про незгоду з претензією і про відмову в її задоволенні;

- про згоду з претензією і про задоволення вимог.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КОМПАНІЇ

5.1. Компанія має право проводити модифікацію будь-якого програмного забезпечення Сайту, припиняти роботу Сайту, при виявленні істотних несправностей, помилок і збоїв, а також з метою проведення профілактичних робіт і запобігання випадкам несанкціонованого доступу до Сайту, за умови попереднього повідомлення Користувача через персональну сторінку Користувача на Сайті.

5.2. Компанія має право використовувати дані Користувача, надані останнім, будь-яким способом, що не суперечить законодавству України.

5.3. Компанія має право консультувати Користувача під час оформлення/ підтвердження/оплати Заявки, у тому числі самостійно зв'язуватися з Користувачем за вказаною Користувачем при реєстрації в Сайті адресою електронної пошти.

5.4. Компанія несе відповідальність за зберігання і обробку персональних даних Користувача, забезпечує конфіденційність цих даних у процесі їх обробки відповідно до умов цього Договору

5.5. Компанія має право переуступати або іншим способом передавати свої права та обов'язки, що випливають з його відносин з Користувачем, третім особам за умови дотримання передбачених Законодавством України прав та інтересів Користувача.

5.6. Компанія не несе відповідальності за розголошення відомостей, наданих Користувачем на сторінках Сайту в загальнодоступній формі.

5.7. У разі порушення Користувачем умов цієї Оферти Компанія має право заблокувати обліковий запис Користувача та скасувати акаунт Користувача з попереднім повідомленням по електронній пошті або за відсутності такої.

5.8. Компанія зобов'язана інформувати Користувача про статус Заявки і факт здійснення успішної оплати. Фактом того, що Користувач проінформований, є факт відправки електронного листа на адресу електронної пошти, вказаної Користувачем при реєстрації на Сайті, що містить підтверджуючу інформацію.

6. УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ КОМПАНІЄЮ

6.1. Користувач отримує доступ до послуги при наявності у нього технічної можливості скористатися цим доступом. Параметри технічного забезпечення Користувача, необхідні і достатні для отримання конкретних послуг наведені на Сайті Компанії. Користувач може використовувати для доступу до Сервісів Сайту різні пристрої, передбачені технічними умовами надання послуг. Параметри технічного забезпечення можуть доповнюватися, уточнюватися та/або змінюватися Виконавцем.

6.2. Компанія має право змінювати веб-додаток, що забезпечує обмін даними, і програмне забезпечення вебінару, так само як змінювати вимоги до технічного і програмного забезпечення, яке повинно використовуватися Користувачем для отримання послуг. При всіх і будь-яких із зазначених змін цей Договір буде діяти щодо таких змін за винятком випадків, коли Компанією явно виражено інше.

6.3. Інформація про конкретні послуги та/або функціональний склад конкретних послуг, інформація про умови надання доступу до послуг та/або безкоштовний характер надання послуг, специфікація вимог та/або рекомендації щодо технічного забезпечення для доступу до послуги, інші відомості або вимоги, які повинні та/або можуть бути повідомлені Користувачу відповідно до цього Договору або вимог законодавства, вважаються наданими Користувачеві належним чином, якщо зазначені

відомості:

6.3.1. опубліковані на Сайті Компанії;

6.3.2. повідомлені Користувачеві при укладанні Договору в тексті Договору (станом на момент укладення Договору);

6.3.3. доведені до відома Користувача за допомогою електронних повідомлень, спрямованих Користувачеві Виконавцем по мережі Інтернет;

6.3.4. надруковані в рекламних та інформаційних матеріалах Компанії;

6.3.5. повідомлені Користувачеві при його зверненні за контактними адресами і телефонами Компанії;

6.3.6. доведені до відома Користувача іншими способами, доступними Виконавцю, в тому числі через засоби масової інформації (рекламу).

6.4. Види і способи оплати Послуг представлені на Сайті за посиланням: http://tesla-group.com.ua/ .

6.5. Оформлення Заявки за допомогою Сайту підтверджується інформаційними (обліковими) записами програмного контролю з’єднання та обліку вартості (білінгу) в складі Сайту. Будь-яка Підписка/Відмова від конкретних послуг Користувачем має рівнозначну юридичну силу, якби Сторони уклали відповідну додаткову угоду в письмовій формі на паперовому носії.

6.6. Якщо інше не передбачено цим Договором, достатнім доказом виконаних Користувачем дій будуть інформаційні (облікові) записи на серверах, що забезпечують роботу Сайту Компанії, незалежно від способу та/або технічного пристрою, за допомогою якого вони були здійснені.

6.7. Часом вчинення будь-яких дій (угод) в рамках Договору є київський час, визначений на підставі даних облікових записів на серверах, що забезпечують роботу Сайту Компанії, якщо інший порядок визначення часу не був обумовлений додатково в угодах між Сторонами.

6.8. Компанія не зобов’язана проводити оновлення та/або поліпшення та/або удосконалення та/або будь-яку іншу зміна послуг. Разом з тим, Компанія залишає за собою право в будь-який момент, і з будь-якої причини, змінювати послуги та/або функціональний склад послуг, частково або повністю припиняти та/або призупиняти надання послуг, визначати можливості і обмеження використання послуг, а також вводити і змінювати безоплатно порядок використання послуг з обов’язковим попереднім повідомленням Користувача про майбутні зміни за термін не менше ніж 10 (десять) календарних днів через Сайт Компанії.

6.9. Даний договір оферти не може бути змінений Компанією, якщо Користувач вже акцептував оферту та зареєструвався на сайті.

7. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

7.1. Беручи до уваги те, що при укладанні цього Договору Сторонам стають відомі персональні дані (далі по тексту ПД) фізичних осіб, з метою дотримання положень Закону України «Про захист персональних даних» фізичні особи, підписуючи даний договір:

- підтверджують, що дали згоду на збір, обробку, накопичення, зберігання, поширення та знищення персональних даних (далі по тексту БПД) Сторін даного Договору;

- підтверджують що проінформовані про свої права (згідно сі. 8 Закону України «Про захист персональних даних») і про мету збору ПД.

- повністю розуміють, що надана інформація є персональними даними, тобто даними, що використовуються для ідентифікації представників Сторін і погоджується з тим, що такі дані обробляються (зберігаються) у Сторін для подальшого використання відповідно до Господарського, Цивільного, Податкового кодексів України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» та для реалізації ділових відносин між Сторонами.

7.2. Персональні дані Користувача зберігаються і обробляються Виконавцем в порядку, передбаченому цим Договором, протягом усього терміну дії Договору та протягом 3 (трьох) років з моменту його розірвання.

7.3. Сайт Компанії використовує файли «cookie» та інші технології, щоб здійснювати контроль за використанням послуг Компанії. Ці дані необхідні для оптимізації технічної роботи Сайту і підвищення якості надання послуг. На Сайті автоматично записуються відомості (включаючи URL, IP-адреса, тип браузера, мова, дата і час запиту) про кожного відвідувача Сайту, а також факти використання програмного забезпечення вебінару. Компанія може об’єднувати Персональні дані, отримані від Користувача, з відомостями (в тому числі демографічними, географічними, освітніми, трудовими, інформацію про кількість візитів на Сайт, загальний час перебування на Сайті), отриманими з інших сервісів на веб-сайтах Компанії або з незалежних джерел, щоб поліпшити якість надання послуг. Користувач може відмовитися від надання персональних даних при відвідуванні Сайту або відключити файли «cookie», але в цьому випадку не всі функції і сервіси в складі Сайту можуть працювати правильно.

7.4. Передбачені цим Договором умови конфіденційності поширюються на всю інформацію, яку Компанія може отримати про Користувача під час перебування останнього на Сайті і використання Сайту.

7.5. Не є конфіденційною інформація, публічно розкрита Сторонами в ході виконання цього Договору, а також інформація, яка може бути отримана Сторонами або третіми особами з джерел, до яких є вільний доступ будь-яким особам.

7.6. Компанія вживає всіх необхідних заходів для захисту конфіденційності персональних даних Замовників від несанкціонованого доступу, зміни, розкриття чи знищення, в тому числі:

- забезпечує постійну внутрішню перевірку процесів збору, зберігання і обробки даних і забезпечення безпеки;

- забезпечує фізичну безпеку даних, запобігаючи неправомірний доступ до технічних систем, які забезпечують роботу Сайту, в яких Компанія зберігає персональні дані;

- надає доступ до персональних даних лише тим співробітникам Компанії або уповноваженим особам, яким ця інформація необхідна для виконання обов’язків, безпосередньо пов’язаних з наданням послуг Користувачу, а також експлуатації, розробки і поліпшення Сайту. Такі особи пов’язані з Виконавцем зобов’язаннями щодо дотримання конфіденційності і можуть піддатися стягненню, включаючи припинення дії контракту та судове переслідування, якщо вони порушать дані зобов’язання;

- Компанія обробляє персональні дані, в тому числі, що передаються в сеансах авторизації на Сайті і сесіях використання інших сервісів Сайту на серверах провайдерів послуг зв’язку, що діють відповідно до законодавства України та інших країн. Компанія інформує користувачів про найбільш суттєві зміни в методах захисту зібраних персональних даних шляхом розміщення повідомлення на персональній сторінці Користувача на Сайті або по електронній пошті.

7.7. Компанія ніколи не вимагає надання Користувачем будь-якого номера кредитної карти або пін-коду для кредитних або інших грошових карт. У разі появи таких запитів (на Сайті або у вигляді електронних повідомлень), Користувачеві слід негайно припинити використання Сайту і повідомити про це на контактні адреси Компанії, зазначені в цьому Договорі

7.8. Компанія ніколи не направляє Користувачеві електронних запитів з проханням вказати, підтвердити або яким-небудь іншим чином повідомити Компанії або Організатору вказаний Користувачем при реєстрації пароль. Пароль зберігається на Сайті в зашифрованому вигляді.

7.9. У разі втрати Користувачем аутентифікаційних даних для доступу на Сайт, або при необхідності змінити нікнейм або адресу електронної пошти, вказану Користувачем при реєстрації, повторне повідомлення Користувачу втрачених даних та/або зміна нікнейма або адреси електронної пошти можуть бути здійснені особисто Користувачем з використанням сервісів Сайту, а також Виконавцем за письмовим запитом Користувача із зазначенням в такому запиті П.І.Б. Користувача, нікнейма та/або номери Договору (особового рахунку), а також з наданням до запиту копії платіжного документа, що свідчить про оплату Користувачем послуг (платіжного доручення, чека тощо). Повідомлення Користувачеві втрачених даних здійснюється за адресою електронної пошти, вказаною Користувачеві при реєстрації або в запиті Користувача, причому Компанія зробить все можливе, щоб за запитом надати Користувачеві доступ до його персональних даних, можливість виправити їх (якщо вони невірні) і, якщо необхідно, видалити їх.

8. ПРАВА НА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНУ ВЛАСНІСТЬ

8.1. Компанія може володіти патентами, заявками на отримання патенту, товарними знаками, авторськими, суміжними та іншими винятковими або невиключними правами на результати інтелектуальної діяльності, що відносяться до вмісту всіх та/або будь-яких сторінок Сайту, а також програмного забезпечення вебінару. Надання Користувачеві доступу до сторінок Сайту не означає, що Користувачеві надається будь-яка ліцензія на використання об’єктів інтелектуальної власності Компанії. Всі права, крім явно наданих Користувачеві цим Договором, зберігаються за Виконавцем.

8.2. Будь-яке програмне забезпечення, доступне на Сайті для завантаження, є об’єктом інтелектуальної власності Компанії та/або її партнерів. Використання програмного забезпечення вебінару регулюється умовами ліцензійного договору, який надається Користувачеві для прийняття його умов при завантаженні такого програмного забезпечення. У разі якщо ліцензійний договір на використання програмного забезпечення вебінару не надається Користувачеві, Компанія надає Користувачеві право використовувати програмне забезпечення вебінару виключно для особистого некомерційного користування Користувача послугою, причому плата за використання такого програмного забезпечення вебінару включена у вартість послуги. Всі права на програмне забезпечення вебінару, включаючи авторські та інші виняткові права щодо такого програмного забезпечення зберігаються за Користувачем та/або виробником програмного забезпечення вебінару.

9. ЦІНА, ПОРЯДОК І ФОРМА РОЗРАХУНКІВ

9.1. Ціни за Послуги Компанії вказуються на Сайті Компанії http://tesla-group.com.ua/ .

9.2. Користувач перераховує кошти Компанії в розмірі 100% передоплати від вартості, зазначеної на Сайті Компанії.

9.3. Замовники-нерезиденти перераховують кошти в українських гривнях та будь-якій іншій валюті, згідно діючого законодавства України.

9.4. Моментом оплати вважається надходження коштів на поточний рахунок Компанії.

10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

10.1. Розмір відповідальності Компанії за неналежне надання послуг за цим Договором обмежений шляхом встановлення граничної суми збитків, що підлягають відшкодуванню. Така гранична сума збитків не може перевищувати 100% від ціни цього Договору. Компанія не несе відповідальності за непрямі чи опосередковані збитки, упущену вигоду, втрату ділової репутації Користувача та інше.

10.2. У разі, якщо Користувач, з причин, не залежних від Компанії, не отримав надані послуги, то зобов'язання Компанії вважаються наданими належним чином, в обсязі та в строк, а оплачені Користувачем кошти поверненню не підлягають.

11. ФОРС-МАЖОР

11.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо їх виконання перешкоджає надзвичайна і невідворотна за даних умов подія (непереборна сила), як це визначено в законодавстві України. При цьому, термін виконання зобов'язань за Договором відкладається відповідно до часу, протягом якого діяли такі обставини.

11.2. Якщо обставини, зазначені в п. 11.1 цього Договору, будуть тривати більше 30 (тридцяти) календарних днів, то кожна зі Сторін має право розірвати цей Договір, письмово повідомивши іншу Сторону за 10 календарних днів до дати розірвання.

12. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

12.1. У разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань за цим Договором Сторона, чиє право порушено, направляє письмову претензію (вимогу) іншій Стороні.

12.2. Сторона, яка отримала претензію від іншої Сторони, зобов'язана протягом 20 (тридцяти) календарних днів після отримання претензії задовольнити заявлені в претензії вимоги або направити Користувачеві мотивовану відмову. До відповіді повинні бути додані всі необхідні документи.

12.3. Повідомлення, претензії, запити, заяви та інші офіційні матеріали передаються Сторонами одна одній в такий спосіб:

12.3.1. від Компанії Користувачеві - шляхом направлення на адресу електронної пошти, вказану Користувачем при реєстрації на Сайті або розміщення на персональній сторінці Користувача на Сайті, доступною тільки Користувачу, якщо інше не передбачено у відповідному пункті цього Договору;

12.3.2. від Користувача Компанії - в письмовій формі за допомогою рекомендованого листа, надісланого поштою на фактичну адресу Компанії, зазначений у цій Оферті. Письмові звернення, що направляються Користувачем Компанії, повинні бути підписані Користувачем. Письмові звернення, не підписані Користувачем, Компанією до розгляду не приймаються.

12.4. У разі якщо винна Сторона не задовольняє вимоги, викладені в претензії, протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати отримання претензії, і, таким чином, виниклий спір не буде вирішений в претензійному порядку, Сторона, чиє право порушено, має право звернутися з позовом до суду за підвідомчістю відповідно до вимог діючого законодавства України.

13. ІНШІ УМОВИ

13.1. Справжня оферта вступає в силу в момент опублікування в мережі Інтернет за адресою: http://tesla-group.com.ua/ до моменту відкликання/зміни Оферти Компанією.

13.2. Договір вважається укладеним з моменту реєстрації Користувача на Сайті.

13.3. Договір між Сторонами діє до моменту припинення Користувачем використання послуг Компанії.

13.4. Компанія має право ініціювати розірвання цього Договору і припинити доступ до конкретних послуг в односторонньому порядку у разі порушення Користувачем умов цього Договору.

13.5. У разі укладення цього Договору (оформлення акцепту цієї Оферти) в письмовому вигляді, розірвання Договору в односторонньому порядку однією із Сторін проводиться за умови отримання відповідної письмової заяви іншою Стороною.

13.6. Цей Договір може бути розірваний в будь-який момент за згодою Сторін.

13.7. Розірвання цього Договору є одночасно розірванням усіх Додаткових угод до нього і підставою для припинення надання всіх послуг.

13.8. Приймаючи умови цієї Оферти, Користувач висловлює свою згоду на отримання інформації про всі інші Заходи, доступ до участі в яких надає Компанія, незалежно від терміну дії цього Договору за умови того, що така згода може бути відкликана Користувачем в будь-який момент по додатковому зверненням до Компанії.

13.9. Всі питання, не врегульовані цим Договором, вирішуються відповідно до діючого законодавства України.

13.10. Користувач може звертатись за наступними адресами та телефонами:

-щодо загальних питань: office@tesla-group.com.ua;

-щодо фінансових питань: finance@tesla-group.com.ua;

-щодо новацій та комерційних розробок:innovation@tesla-group.com.ua;

-гаряча лінія: +380891200053.

14. РЕКВІЗИТИ КОМПАНІЇ

Товариство з обмеженою відповідальністю «НАСДАК ГРУП УКРАЇНА»:

Юридична адреса - Україна , м. Київ,Бульвар Лесі Українки 7-Б офис 17.

Код ЄДРПОУ 34295518 .

e-mail: office@tesla-group.com.ua